محمد صادق ولی پور

درباره من

دکتر محمد صادق ولی پور
image

دانشیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر محمدصادق ولی پور دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان هستند که دکتری خود را در رشته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی در دانشگاه صنعتی شریف کامل نموده اند. ایشان یک فرصت مطالعاتی را در دانشگاه ناگویای ژاپن گذرانده اند. ایشان موفق به دریافت فلوشیب از سومین کنفرانس محاسباتی در مکانیک جامدات و سیالات از دانشگاه MIT شدند. عضو حقیقی کمسیون تخصصی انرژی شورای عالی عتفT عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران , عضو انجمن بین المللی انرژی خورشیدی از افتخارات ایشان می باشد. تحقیقات مورد علاقه ی دکتر ولی پور در زمینه های انرژی های تجدید پذیر(انرژی خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی و دودکش خورشیدی )، محیطهای متخلخل(بستر ابهای زیرزمینی، راکتورهای شیمیایی با بستر روان، بافت بدن) ،  تونل های باد عمودی و افقی،تبرید، و  مدلسازی، بهینه سازی و ذخیره سازی انرژی &nb...

محقق گوگل

(1400/2/23)

استنادات

2252

h-index

30

i10-index

46

مؤلفین همکار

46

اسکوپوس

(1400/2/15)

استنادات

1726

مقالات

70

h-index

28

مؤلفین همکار

67

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386

دکترا

صنعتی شریف

فارغ التحصیل ممتاز

1379

کارشناسی ارشد

صنعتی شریف

1377

کارشناسی

سیستان و بلوچستان

رتبه اول

تجارب

1392 تا کنون

مدیرآزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و محیطهای متخلخل

1397-تا کنون

رییس دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1389-1397

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدیریت تدوین ترازنامه انژری استان

کارتیمی

مدلسازی انرژی

ممیزی انرژی در بخشهای خانگی و صنعت

اولویت های پژوهشی

انرژی خورشیدی(کاربردهای گرمایشی و سرمایشی، دودکش خورشیدی، کلکتورهای خورشیدی)

پدیده های انتقال در محیطهای متخلخل(بستر آبهای زیرزمینی، مهندسی بافت، راکتورهای بستر متحرک)

انرژی(بهینه سازی،مدلسازی انرژی و ذخیره سازی)

طراحی و ساخت تونل بادهای عمودی و افقی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The thermo-hydraulic performance of a parabolic trough collector with helically corrugated tube
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
Thermal performance of cold panels with phase change materials in a refrigerated truck
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2020)
9611168027, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Experimental Investigation of Water Droplet Impact on the Electrospun Superhydrophobic Cylindrical Glass: Contact Time, Maximum Spreading Factor, and Splash Threshold
LANGMUIR(2020)
9311166003, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Thermal performance analysis of a flat plate solar collector by utilizing helically corrugated risers: An experimental study
SOLAR ENERGY(2020)
9318317005, ^محمد صادق ولی پور*
Effects of wall hydrophobicity on the thermohydraulic performance of the microchannels with nanofluids
International Communications in Heat and Mass Transfer(2020)
9611168033, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Modeling the Transient Absorption of Particulate Drugs in the Human Upper Airways
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2020)
9328317001, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
Energy and exergy analysis of a parabolic trough collector using helically corrugated absorber tube
RENEWABLE ENERGY(2020)
9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
Fabrication of Poly Vinyl Acetate (PVAc) Nanofibers Using DMAC Solvent: Effect of Molecular Weight, Optimization by Taguchi DoE
INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING(2020)
9311166003, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
انتقال حرارت در یک میکرو ‌کولر سه بعدی با نانوسیال عامل تحت تاثیر میدان مغناطیسی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2020)
9411168018, مازیار دهقان, ^محمد صادق ولی پور*
Investigation on the effect of different coated absorber plates on the thermal efficiency of the flat-plate solar collector
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9318317005, ^محمد صادق ولی پور*
The utilization of conical strip inserts in a parabolic trough collector
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9222167008, 9222167001, 9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
Experimental study on the heat transfer enhancement in helically corrugated tubes under the non-uniform heat flux
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
A new design of induced-charge electrokinetic micromixer with corrugated walls and conductive plate installation
International Communications in Heat and Mass Transfer(2020)
9611168029, ^سامان رشیدی, ^محمد صادق ولی پور*
A Review on the Modeling of Gaseous Reduction of Iron Oxide Pellets
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL(2020)
9011166001*, ^محمد صادق ولی پور, مسعود واحدی, Hong Yong Sohn
Evaluation of solar chimney power plant performance: The effect of artificial roughness of collector
SOLAR ENERGY(2019)
9611166004, ^محمد صادق ولی پور*
Numerical investigation of the effects of immersion on the efficiency of a tidal helical turbine
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2019)
9218317002, ^مجتبی بیگلری*, ^محمد صادق ولی پور, کامران لاری
Numerical investigation of efficiency enhancement in a direct absorption parabolic trough collector occupied by a porous medium and saturated by a nanofluid
ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY(2019)
رشید طیبی سودکلائی, 9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
Performance enhancement analysis of The flat plate collectors: A comprehensive review
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS(2019)
9318317005, ^محمد صادق ولی پور*
Assessment of the numerical and experimental performance of screw tidal turbine
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY(2018)
9218317002, ^مجتبی بیگلری*, ^محمد صادق ولی پور, کامران لاری
Nanofluids and converging flow passages: A synergetic conjugate-heat-transfer enhancement of micro heat sinks
International Communications in Heat and Mass Transfer(2018)
مازیار دهقان*, مهدی دانشی پور, ^محمد صادق ولی پور
An advection-diffusion multi-layer porous model for stent drug delivery in coronary arteries
Journal of computational and applied research in mechanical engineering-دانشگاه شهید رجایی(2018)
سید مسعود واحدی, ^محمد صادق ولی پور*, Filippo de Monte
Heat transfer enhancement in parabolic trough collectors: A comprehensive review
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS(2018)
9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
TRANSIENT ENTROPY GENERATION ANALYSIS DURING WUSTITE PELLET REDUCTION TO SPONGE IRON
IJE International Journal of Engineering(2018)
9011166001, ^محمد صادق ولی پور*, ^مجتبی بیگلری
مدل‌سازی و بهینه سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با الگوریتم‌های SA و PSO
مدل سازي در مهندسي(2018)
9611166004, ^محمد صادق ولی پور*
مبدل دولوله‌ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن
مدل سازي در مهندسي(2018)
مازیار دهقان*, نیما تیرانداز, ^محمد صادق ولی پور
A review on the application, simulation, and experiment of the electrokinetic mixers
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2018)
8912168005, هانیه بافکر, ^محمد صادق ولی پور, جواد ابوالفضلی اصفهانی*
Enhancement of solar still by reticular porous media: Experimental investigation with exergy and economic analysis
Applied thermal engineering(2018)
8912168005, نادر رهبر, ^محمد صادق ولی پور, جواد ابوالفضلی اصفهانی*
Application of Response Surface Methodology in the Optimization of Magneto-Hydrodynamic Flow Around and Through a Porous Circular Cylinder
JOURNAL OF MECHANICS(2018)
9211168012*, 9011166001, ^محمد صادق ولی پور
Parametric analysis of domestic refrigerators using PCM heat exchanger
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2017)
9211031001, ^محمد صادق ولی پور*, 9511166001
تاثیر مدلسازی دوجزئی پوشش پلیمری و متابولیسم دارو بر رهایش موضعی دارو توسط استنت های دارویی
مهندسی مکانیک مدرس(2017)
9211168012, ^محمد صادق ولی پور*, Philipo De Monte
حل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در محفظه مربعی شکل همراه با گوشه‌های اصلاح شده پرشده از نانو سیال آب اکسید آلومینیوم
مکانیک سازه ها و شاره ها(2017)
9222166002*, ^مجتبی بیگلری, ^محمد صادق ولی پور
CFD simulation of two-phase gas-particle flow in the Midrex shaft furnace: The effect of twin gas injection system on the performance of the reactor
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9011166001, ^محمد صادق ولی پور*, ^مجتبی بیگلری
Numerical Study of Entropy Generation for Natural Convection in Cylindrical Cavities
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2016)
9222166002, ^محمد صادق ولی پور, ^مجتبی بیگلری*
Thermal-Economic Optimization of Shell and Tube Heat Exchanger by using a new Multi-Objective optimization method
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2016)
^محمد صادق ولی پور, احسان اله عصاره*, ^مجتبی بیگلری
مدل‌سازی ریاضی نیروگاه دودکش خورشیدی برای وضعیت آب‌وهوایی شهر سمنان
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2016)
9211031003, ^محمد صادق ولی پور*
microchanneles enhanced by porous materials:heat transfer enhancement or pressure drop increment?
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
on the thermally developing forced convection through a porous material under the local thermal non equilibrium condition: an analytical study
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2015)
^محمد صادق ولی پور, امیر کشمیری, ^سیف الله سعدالدین, نیما شکری
Conjugate Heat Transfer Inside Microchannels Filled with Porous Media:An Exact Solution
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Analytical study of heat flux splitting in micro-channels filled with porous media
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
investigation of pore-scale random porous media using lattice boltzmann method
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2015)
^فرهاد طالبی, ^محمد صادق ولی پور
Enhancing heat transfer in microchannel heat sinks using converging flow passages
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^روح الله رفعی, ^سیف الله سعدالدین
Combined Conduction–Convection–Radiation Heat Transfer of Slip Flow Inside a Micro-Channel Filled with a Porous Material
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2015)
Yasser Mahmoudi, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Control of wake and vortex shedding behind a porous circular obstacle by exerting an external magnetic field
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS(2015)
مسعود بوند, سامان رشیدی, ^محمد صادق ولی پور, محمد جواد اصفهانی
Convection-radiation heat transfer in solar heat exchangers filled with a porous medium: Homotopy perturbation method versus numerical analysis
RENEWABLE ENERGY(2015)
یوسف رحمانی, داوود دومیری گنجی, ^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, سامان رشیدی
Temperature-dependent conductivity in forced convection of heat exchangers filled with porous media: A perturbation solution
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Technical feasibilty study of energy generation from the tide in southern coasts of Iran using helical turbines
(2015)
^مجتبی بیگلری, ^محمد صادق ولی پور
Stress-jump and continuity Interface Conditions for a Cylinder Embedded in a Porous Medium
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2014)
الف نوری بروجردی, ^محمد صادق ولی پور, R Ellahi, I Pop
جریان سیال غیرنیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا، ارائه متغیر تشابهی وروش حل نوین
مدل سازی در مهندسی(2014)
مصطفی میرزایی, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی مماسی و ثابت بر جریان و انتقال حرارت از یک استوانه پوشیده شده با نوار متخلخل
(2014)
علیرضا پورموید, ^محمد صادق ولی پور, رضا رحمتی, رحمت الله رحمانی
Analytical study on post-buckling and nonlinear free vibration analysis of FG beams resting on nonlinear elastic foundation under thermo-mechanical loadings using VIM
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2014)
^محمد صادق ولی پور, ^عبدالحسین فریدون, پوریا خوشنویس
شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت
مدل سازي در مهندسي(2014)
محسن طاهریان, محسن طاهریان*, سیف اله سعدالدین, ^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور
بررسی انتقال حرارت در فوم¬های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی
مدل سازي در مهندسي(2014)
مازیار دهقان*, یوسف رحمانی, یوسف رحمانی, ^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, داود دمیری گنجی, داوود دومیری گنجی
OPTIMIZATION OF TURBINE BLADE COOLING USING COMBINED COOLING TECHNIQUES
Engineering applications of computational fluid mechanics(2014)
^مهران رجبی زرگرآبادی, Arun S Mujumdar, ^محمد صادق ولی پور
application of response surface methodology to optimization of a standard Ranque-Hilsch vortex tube refrigeratior
Applied thermal engineering(2014)
^محمد صادق ولی پور, Kevser Dincer, Smith Eiamsa -ard
Magnetohydrodynamics Flow and Heat Transfer around a Solid Cylinder Wrapped with a Porous Ring
JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME(2014)
^محمد صادق ولی پور, رضا مسعودی
Numerical Study of Flow around and through a Porous Diamond Cylinder in Different Apex Angels
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW(2014)
رضا مسعودی, ^محمد صادق ولی پور
Numerical modelling of double-diffusive natural convection within an arc-shaped enclosure filled with a porous medium
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^علی حقیقی اصل, ^محمد صادق ولی پور
An experimental investigation of rheological characteristics of non-Newtonian nanofluids
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور, امیر حسین زمزمیان
Numerical modeling of flow around and through a porous cylinder with diamond cross section
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS(2014)
^محمد صادق ولی پور, رضا مسعودی
Numerical analysis for curved vortex tube optimization
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
^محمد صادق ولی پور, Smith Eiamsa -ard, علی تمایل
Numerical Simulation of Forced Convective Heat Transfer Past a Square Diamond-Shaped Porous Cylinder
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2014)
I Pop, ^محمد صادق ولی پور
numerical analysis of the curvature effects on Ranque-Hilsch vortex tube regrigerators
Applied thermal engineering(2013)
^محمد صادق ولی پور, Kevser Dincer, علی تمایل
Fluid flow and forced convection heat transfer around a solid cylinder wrapped with a porous ring
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2013)
علی تمایل , ^محمد صادق ولی پور, نیما شکری
A New Solution for Natural Convection of Darcian Fluid about a Vertical Full Cone Embeded in Prous Media Prescribed Wall Temperate
Global Journal of Science Engineering and Technology(2013)
^مجتبی بیگلری, ^محمد صادق ولی پور, مجتبی نادری, ایمان پول تنگری
numerical study of hydro-magnetic nanofluid mixed convection in a squre lid driven cavity heated from top and cooled from bottom
(2013)
^محمد صادق ولی پور
A NUMERICAL STUDY ON CONVECTION AROUND A SQUARE CYLINDER USING AL2O3–H2O NANOFLUID
THERMAL SCIENCE(2013)
^محمد صادق ولی پور, رضا مسعودی, مسعود بوند, مجتبی میرحسینی
NUMERICAL INVESTIGATION ON FLOW BEHAVIOR AND ENERGY SEPARATION IN A MICRO-SCALE VORTEX TUBE
THERMAL SCIENCE(2012)
نادر رهبر, محسن طاهریان, مصطفی شاطری, ^محمد صادق ولی پور
Numerical investigation of magnetic effect on forced convection around two-dimensional circular cylinder embedded in porous media
Engineering applications of computational fluid mechanics(2012)
آرین زارع قادی, حامد گودرزیان, مفید گرجی بندپی, ^محمد صادق ولی پور
Numerical Investigation of Forced Convection Heat Transfer around and through a Porous Circular Cylinder with Internal Heat Generation
JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME(2011)
^محمد صادق ولی پور
Effect of water gas shift reaction on non-isothermal reduction of wustite porous pellet with using Syngas
(2011)
^محمد صادق ولی پور
Experimental modelling of a curved Ranque-Hilsch Vortex Tube refrigerator
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2011)
^محمد صادق ولی پور
Mathematical Modeling of a Non-Catalytic Gas-Solid Reactio: Hematite Pellet Reduction with Synfasn
Scientia Iranica(2009)
^محمد صادق ولی پور
Modeling of non--catalytic gas-solid reactions -multicomponent non- equimolar counter diffusion of gaseous phase
(2009)
^بهنام خوش اندام, ر.و کومار, ^محمد صادق ولی پور, حمیدرضا درزی
Numerical modelling of non-isothermal reduction of porous wustite pellet with syngas
IRONMAKING&STEELMAKING(2009)
^محمد صادق ولی پور, ^بهنام خوش اندام
بررسی عددی بهبود اختلاط در یک ریز مخلوط گر الکتروکینتیک با ایجاد مانع گردابه ساز
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
^محمد صادق ولی پور, ^سامان رشیدی
بررسی جریان هوای ناپایا در یک بیمار دارای تنگی مجرای بینی
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
رضا تابع, ^روح الله رفعی, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
بررسی تجربی خنک کاری صفحات فتوولتائیک با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن(2019-12-12)
9611031008, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^محمد صادق ولی پور
بررسی جذب گذرای دارو در دیواره مجرای تنفسی با مدل چند لایه ای
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
رضا تابع میاندواب*, ^روح الله رفعی, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
بررسی تاثیر پره های راهنمای گوشه ها در مقطع کاری تونل باد عمودی دومداره
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
علیرضا پوراسد*, حسن میرزایی, محسن ناظمیان علایی, ^محمد صادق ولی پور
بررسی عددی اجزاء تونل باد عمودی دومداره جهت ساخت نمونه واقعی
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
حسن میرزایی*, علیرضا پوراسد, محسن ناظمیان علایی, ^محمد صادق ولی پور
بررسی پتانسیل های صرفه جویی انرژی در استان سمنان
ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک(2019-02-27)
9811166007*, 9511168015, ^محمد صادق ولی پور
Heat transfer performance of a parabolic trough collector with conical strip inserts
ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک(2019-02-27)
9222167008, 9222167001, 9311166001, ^محمد صادق ولی پور*
تحلیل ترمودینامیکی، زیست¬محیطی و اقتصادی کاربرد مواد تغییرفازدهنده در اواپراتور یخچال¬های خانگی
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9311031005*, 9511166001, ^محمد صادق ولی پور
مدل‌سازی عددی نیروگاه ترکیبی توربین گازی- دودکش خورشیدیGas Turbine-Solar Chimney Power Plant
بیست و ششمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2018-04-24)
9411168024, 9211031003, ^محمد صادق ولی پور
How the sirolimous-releasing dynamics change when adventitia layer and drug metabolism are taken into account?
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9211168012, ^محمد صادق ولی پور*
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامتر هندسی قطر نازل و موقعیت نازل در عملکرد اجکتور مادون صوت هوا- هوا
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9411168022, ^محمد صادق ولی پور
حل عددی جریان در یک میکرو کولر تحت تاثیر میدان مغناطیسی
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2017-11-22)
9411168018*, مازیار دهقان, ^محمد صادق ولی پور
اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام
هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2017-08-27)
9411166004*, ^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^ایرج جعفری گاوزن
شبیه سازی عددی و بررسی پارامترهای نیروگاه دودکش خورشیدی در شرایط اب و هوایی سمنان
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
9318311013*, ^محمد صادق ولی پور
تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل خنک کاری هسته راکتور با استفاده از گاز هلیوم
دومین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی(2016-09-01)
9222166002*, ^مجتبی بیگلری, ^محمد صادق ولی پور
شبیه‌سازی عددی دینامیک رهایش دارو درون جداره عروق کرونری: بررسی اثر فشارخون
بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016(2016-04-26)
9211168012, ^محمد صادق ولی پور*
شبیه‌سازی عددی دینامیک رهایش دارو درون جداره عروق کرونری: بررسی اثر پوشش دولایه استنت-های دارویی پلیمری
بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2016(2016-04-26)
9211168012, ^محمد صادق ولی پور*
بررسی عملکرد سیکل تبرید تراکمی با استفاده از مواد تغییرفازدهنده PCM
پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2016-02-21)
9211031001*, ^محمد صادق ولی پور, ^مجتبی بیگلری
بهینه سازی نرخ تولید آنتروپی در چاه حرارتی با پره های تخت با استفاده از الگوریتم گروه ذرات
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین, ^مجتبی بیگلری
Perturbation methods in hydrodynamics of porous media
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^سیف الله سعدالدین, ^محمد صادق ولی پور
حل تحلیلی معادلات حاکم بر جریان سیال عامل در ناحیه بخار، لوله های گرمایی مسطح
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^مجتبی بیگلری, ^محمد صادق ولی پور
بررسی فرایندی احیاء مستقیم آ هن، با تاکید بر کا هش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دی اکسید
دهمین همایش بین المللی انرژی(2014-08-26)
^محمد صادق ولی پور
امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت با مولد موتور گاز سوز در یک کارخانه مواد شوینده
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2014-04-22)
^محمد صادق ولی پور
شبیه سازی عددی اجکتور استک فرایند احیای مستقیم میدرکس
سمپوزیوم فولاد 92(2014-02-25)
^محمد صادق ولی پور, محسن طاهریان
مدلسازی ریاضی دو بعدی احیای سنگ آهن در یک کوره بلند
سمپوزیوم فولاد 92(2014-02-25)
^محمد صادق ولی پور
بررسی تاثیر رطوبت نسبی موجود در هوا ی ورودی به محفظه احتراق در احتراق غیر پیش آمیخته متان هوا بر میزان ماکزیمم دما و انتشار آلودگی ناکس
پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران(2014-02-05)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی ریاضی کوره بلند و بررسی پارامتر یای مو ثٌر بر عملکرد آن: بررسی ناحیه احیای غیر مستقیم
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی عددی پخش مواد آلاینده همراه جریان آب در یک محیط متخلخل
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی ریاضی احیای سنگ آهن در یک کوره بلند
اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2012-09-11)
^محمد صادق ولی پور
Numerical modeling of ground water flow and contaminant transport in a saturated porous medium
4th int. conf. on porous media and its app. in science, engineering and industry(2012-06-17)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی ریاضی راکتور احیای مستقیم آهن و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد کوره: اثر واکنش واکنش گاز-آب
سمپوزیوم فولاد90(2012-02-28)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی ریاضی احیای مستقیم اکسیدهای آهن توسط گاز متان در مقیاس گندله
سمپوزیوم فولاد90(2012-02-28)
^محمد صادق ولی پور, ^بهنام خوش اندام
بهینه سازی خنک کاری پره متقارن توربین با استفاده از ر وش ترکیبی برخوردی- جابجایی
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^مهران رجبی زرگرآبادی, ^محمد صادق ولی پور
بررسی اثر واکنش گاز-آب بر احیای گندله ی وستیتی (FeO)به وسیله ی مخلوط گازهای هیدروژن منوکسید کربن بخار آب و دی اکسید کربن
سمپوزیوم فولاد 89(2011-03-01)
^محمد صادق ولی پور
توانمندی های مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در تجاری سازی نانو(سخنرانی)
سمینار کاربرد نانو تکنولوژی در علوم پایه پزشکی و مهندسی(2011-02-23)
^محمد صادق ولی پور
شبیه سازی عددی لوله گردبادی تبریدی در مقیاس میکرو و مقایسه آن با نتایج تجربی
اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران(2011-02-08)
نادر رهبر, محسن طاهریان, مصطفی شاطری, ^محمد صادق ولی پور
انتقال حرارت جابجایی اجباری در جریان آرام از یک استوانه گرم شده در محیط متخلخل
اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران(2011-02-08)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی تجربی لوله گردبادی منحنی الشکل
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی تجربی جریان مواد دانه ای در بسترهای پر شده روان بر اساس آنالیز ابعادی
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی ریاضی احیای اکسیدهای آهن در یک راکتور با بستر پر شده متحرک
سمپوزیوم فولاد 87(2009-03-03)
^محمد صادق ولی پور
مدلسازی واکنش گاز – جامد کربوناسیون اکسید کلسیم با دی اکسید کربن با استفاده از مدل دانه ای
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^بهنام خوش اندام, ^محمد صادق ولی پور
Impact of Dual Gas Injection System on the Performance of the Moving Bed Reactor : the Reduction of Hematite Pellets with Hydrogen
3rd International Conference on Process Development Iron and Steelmaking(2008-06-08)
^محمد صادق ولی پور,
Modeling of Non-Catalytic Gas-Solid Reactions-Multicomponent Nonequimolar Counterdiffusion of Gaseous Phase
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^بهنام خوش اندام, ر.و کومار, ^محمد صادق ولی پور, حمیدرضا درزی
Numerical Modeling of Non- isothermal Reduction of a Porous Wustite Pellet with Syngas
اولین همایش مشترک نوزدهمین سمینار انجمن علمی ریخته گری ایران و یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالوژی(2007-10-23)
^محمد صادق ولی پور, م کوابارا, ^بهنام خوش اندام
مدلسازي رياضي كوره بلند براي مطالعه پارامترهاي موثر بر عملكرد آن
مشايخ محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي لوله گردبادي تبريدي منحني الشكل
بوند مسعود(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي پخش مواد آلاينده همراه جريان آب در يك محيط متخلخل
صادقي معصومه(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت تونل باد عمودي مدار بسته دو محوره در مقياس آزمايشگاهي
حق بين محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احياي مستقيم اكسيدهاي اهن توسط گاز متان
مختاري محمد حسين(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر توزيع جريان و انتقال حرارت در كوره احياي مستقيم ميدركس
عزيزي مصطفي(تاریخ دفاع: 1389/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي توليد انتروپي در بستر كوره اي احياي مستقيم
خندان بكاولي محسن(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي انتقال حرارت در محيط متخلخل توسط نانو سيال
محمدي امين(تاریخ دفاع: 1391/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي اثرات ميدان مغناطيسي بر ميدان جريان و انتقال حرارت
رشيدي سامان(تاریخ دفاع: 1391/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از دستگاه ترموالكتريك براي توليد توان حرارت اتلافي صنايع احياء مستقيم
زاويه شام اسبي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از CHP در شهرك صنعتي سمنان
عباسي مقدم مهين(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند احيا مستقيم براي بررسي كاهش ميزان دي اكسيد كربن
صمدي ميرك آباد عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سه بعدي شمع هاي تبادل انرژي و بررسي عملكرد آنها
رضائي فرد علي(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي عملكرد كلكتور خورشيدي به همراه نانو سيال و محيط متخلخل
محمدحسيني مينو(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرايندهاي ناحيه خنك كاري در كوره احياي مستقيم ميدركس
زارع قادي آرين(تاریخ دفاع: 1396/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي انتقال حرارت سه بعدي در جريان آشفته اجباري از روي يك استوانه فين دار در جريان متقاطع با استفاده از نانوسيال
ولي زاده سيد جلال(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال دارو از استنت به عروق كرونري
واحدي سيد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي در شرايط آب و هوايي سمنان
فلاح سيد حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عملكرد يخچال هاي خانگي با به كارگيري مواد تغيير فاز دهنده در سيكل تبريد
بخشي پور سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي جريان و انتقال حرارت در يك ميكروكانال پر شده از محيط متخلخل در رژيم لغزش
دهقان مازيار(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي بهبود انتقال حرارت در يك كلكتور خورشيدي سهموي حاوي نانوسيال محيط متخلخل
طيبي سودكلائي رشيد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موجود در كلكتور نيروگاه دودكش خورشيدي به منظور افزايش توان خروجي نيروگاه
خياط باشي حانيه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ترموديناميكي، اقتصادي و زيست محيطي استفاده از مواد تغيير فاز دهنده (PCM) در اواپراتور يخچال خانگي
گودرزي جابر(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بهبود عملكرد توربين هاي جزر و مدي حلزوني متناسب با شرايط جريان هاي كشندي در تنگه خوران
رحماني حميد(تاریخ دفاع: 1397/12/22) ، مقطع : دكتري
مدلسازي عددي جريان در نيروگاه دودكش خورشيدي با تزريق گاز داغ از نيروگاه گازي در شرايط آب و هوايي سمنان
موحدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي پخش مواد آلاينده همراه با جريان آب درون محيط متخلخل نيمه اشباع
ساجدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آزمايشگاهي و عددي اجكتور مادون صوت هوا_ هوا
محمدي مقدم لاين ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال در ميكرو كانال هاي همگرا تحت تاثير ميدان مغناطيسي
فتاحي امير(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و ساخت مكنده شهري بنزيني با مصرف سوخت بهينه
محمودي علي(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند پخت آجر در كوره هاي سنتي هافمن جهت بهينه سازي مصرف انرژي
حق پناه احمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در ميني كانال هاي چند مرحله اي با سطوح آب گريز
ساكني امير(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر استفاده از لوله جاذب با موج مارپيچي بر عملكرد كلكتور خرشيدي سهموي
اكبرزاده ساناز(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي تاثير استفاده از مواد تغيير فازدهنده بر عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي صفحه تخت با لوله موج دار مارپيچي و ساده
سخايي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي اثر استفاده از لوله جاذب با موج مارپيچي بر عملكرد كلكتور خورشيدي سهموي
عباسي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اثر استفاده از لوله جاذب با موج مارپيچي بر عملكرد كلكتور خورشيدي سهموي
عباسي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد سيكل تبريد تراكمي آبسرد كن با استفاده از مبدل حرارتي تفيير فاز دهنده
مهري مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد سيكل تبريد تراكمي آبسرد كن با استفاده از مبدل حرارتي تفيير فاز دهنده
مهري مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فني،اقتصادي و زيست محيطي استفاده از گاز فلر در يك نيروگاه دودكش خورشيدي
اسماعيلي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي برخورد قطره آب به سطح منحني شكل نانو ساختار
خانزاده برجك صديقه(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي برخورد قطره آب به سطح منحني شكل نانو ساختار
خانزاده برجك صديقه(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي عددي و بهينه سازي دودكش خورشيدي جهت شيرين سازي آب دريا
ايزانلو مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي استفاده از نانو سيال در انتقال حرارت و جريان در داخل ميكروكانال چاه گرمايي با سطوح فوق آب گريز
حيدريان علي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي بهبود اختلال در يك ريز مجرا به كمك الكتروكينتيك و ديواره هاي موج دار
نجاران سروش(تاریخ دفاع: 1398/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خنك كاري صفحه فتوولتاييك با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
ميرآخورلو مازيار(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد پنل هاي ذخيره برودت با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده در كانتينرهاي يخچالي
موسي زاده علي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي اثرات تركيبي روشهاي الكتروكينتيك و توليد كننده گردابه اي رسانا روي شاخص اختلاط ريز مخلوط گرها
خاكي جامعي افسانه(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي نيروگاه دودكش خورشيدي با كلكتور شيب دار در سمنان
زينوند لرستاني حمزه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي استفاده از نانو سيال و لوله جاذب با موج مارپيچي بر عملكرد كلكتور خورشيدي سهموي
باباپورسرخان مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/01/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Perturbation analysis of the local thermal non-equilibrium condition in a fluid saturated porous medium bounded by an iso-thermal channel
TRANSPORT IN POROUS MEDIA(2014)
^محمد صادق ولی پور, ^سیف الله سعدالدین
Microchannels enhanced by porous materials: Heat transfer enhancement or pressure drop increment?
Energy Conversion and Managment(2016)
9111166002, ^محمد صادق ولی پور*, ^سیف الله سعدالدین
انتقال حرارت جابجایی
(2018-01-21)
جریان و انتقال حرارت در محیط های متخلخل
(2016-05-25)
مکنده ی شهری با موتور بنزینی
دانشگاه سمنان(2016-05-15)
طراحی و ساخت لباس خنک کننده به کمک لوله گردبادی
()
مکنده با جریان غیر مستقیم ما فوق صوت
دانشگاه سمنان(2017-04-15)
جت اجکتور گردبادی
دانشکده مهندسی مکانیک(2019-02-06)
نیروگاه ترکیبی دودکش خورشیدی-توربین گازی GSP
دانشگاه سمنان(2018-02-17)
مکنده ی شهری با موتور بنزینی
دانشگاه سمنان(2016-05-15)
طراحی و ساخت تونل باد عمودی در مقیاس آزمایشگاهی
(2020-11-04 00:00:00)
بررسی تئوری و آزمایشگاهی خواص گرانروی و حرارتی نانو روغن های پایه اکسیدی ( دی اکسید سیلسیم ) و پایه کربنی ( نانو لوله ای کربنی چند جداره )
(2018-07-10)
طراحی المان کاربردی الیاد
(2019-01-04)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتقال حرارت جابجایی   (254 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
ریاضی مهندسی   (592 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مهندسی مکانیک

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- کیلومتر 4 جاده سمنان-دامغان، دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی مکانیک
msvalipour@semnan.ac.ir
0098-23-33654262

فرم تماس